HåNDTERING AF SORG FRA DåRLIGE DIAGNOSER - PATIENT-RETTIGHEDER

Sådan håndteres sorg ved vanskelige diagnoser eller medicinske fejlRedaktørens Valg
Historien om vaccinationer og vacciner
Historien om vaccinationer og vacciner
Sådan håndterer du sorg ved at modtage en vanskelig diagnose eller lide af en medicinsk fejl. Dette er en oversigt over de fem sorgstrinn.